Beroep ingesteld op 31 maart 2010 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-21/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om vergoeding te krijgen van de schade die is veroorzaakt door het feit dat de verwerende partij een nota voor de honoraria van de advocaat die haar heeft bijgestaan in zaak T-241/03 heeft gestuurd aan de advocaat die verzoeker in die zaak had vertegenwoordigd, en niet aan verzoeker zelf

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van het verzoek van 23 februari 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit tot afwijzing van de klacht van 14 september 2009 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 23 februari 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van de in het Frans gestelde nota van 1 december 2009, welke verzoeker op 19 januari 2010 tezamen met een Italiaanse vertaling heeft ontvangen;

veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker ten onrechte heeft geleden door de toezending van de nota van 4 december 2006 aan de advocaat die hem had vertegenwoordigd in zaak T-241/03, door middel van betaling van het bedrag van 10 000 EUR aan verzoeker, dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht redelijk en billijk acht;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker, vanaf de dag volgende op die waarop het verzoek van 23 februari 2009 bij de Commissie is binnengekomen en tot aan de daadwerkelijke betaling, van het bedrag van 10 000 EUR, met een jaarlijkse rente van 10 % en met jaarlijkse kapitalisatie;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________