Talan väckt den 27 maj 2010 - Rapone mot kommissionen

(Mål F-36/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Chiara Rapone (Rom, Italien) (ombud: advokaten A. Rapone)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att vägra registrering av sökandens ansökan om deltagande i uttagningsprovet EPSO/AD/177/10-LAW.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att vägra registrering av sökandens nya ansökan om deltagande i uttagningsprovet EPSO/AD/177/10-LAW, vilket bekräftats genom EPSO:s tillkännagivande den 12 april 2010, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________