2020 m. gruodžio 4 d. Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Byla C-657/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Caixabank SA

Atsakovai: ZN, SD, AH

Prejudiciniai klausimai

Atsižvelgiant į Direktyvoje 93/131 įtvirtintas teises ir 2013 m. kovo 14 d. bei 2019 m. kovo 26 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimuose nustatytus kriterijus, susijusius su tuo, jog tam, kad sąlyga dėl teisės reikalauti įsipareigojimų įvykdymo prieš terminą būtų taikytina, mokėjimo pareigos nevykdymas turi būti pakankamai sunkus atsižvelgiant į paskolos trukmę ir sumą, pateikiamas šis klausimas:

Ar būtina, kad mokėjimo nevykdymas būtų sunkus atsižvelgiant ir į paskolos trukmę, ir į jos sumą, ar pakanka, kad jis atitiktų tik vieną iš šių kriterijų?

Jei turi būti atsižvelgiama į abu kriterijus (paskolos trukmė ir suma) ir laikytina, kad jie turi būti įvykdyti ir vertinami kartu, kyla abejonių, ar nacionalinės teisės aktuose (Ley 5/19 (Įstatymas Nr. 5/19 [dėl su nekilnojamuoju turtu susijusių kredito sutarčių]) 24 straipsnis) ir nacionalinėje jurisprudencijoje (Tribunal Superior (Ispanijos Aukščiausiasis Teismas) Sprendimas Nr. 463/19) reikalaujama vertinti abu kriterijus.

Jei abu kriterijai (paskolos trukmė ir suma) turi būti įvykdyti ir vertinami kartu, kyla abejonių, kaip turi būti sprendžiami tokie atvejai, kai mokėjimo pareigos nevykdymas yra sunkus atsižvelgiant tik į paskolos sumą, pagal Įstatymo Nr. 5/19 24 straipsnį – nesumokėjus 3 proc. paskolintos sumos, tačiau remiantis vienintelėmis laiko nuorodomis, išdėstytomis Įstatymo Nr. 5/19 24 straipsnyje, toks nėra paskolos trukmės atžvilgiu, nes nesumokėta mažesnė suma nei šiame straipsnyje nurodytos 12 įmokų.

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).