Ordonanța Tribunalului din 15 decembrie 2020 – Junqueras i Vies/Parlamentul

(Cauza T-24/20)1

(„Acțiune în anulare – Drept instituțional – Membru al Parlamentului – Privilegii și imunități – Anunțul făcut de președintele Parlamentului European privind constatarea că locul unui deputat european este vacant – Cerere de luare de urgență a inițiativei pentru susținerea imunității unui deputat european – Acte care nu sunt supuse căilor de atac – Inadmisibilitate”)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spania) (reprezentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: F. Drexler, N. Görlitz și C. Burgos, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE, prin care se solicită anularea, în primul rând, a constatării că locul reclamantului este vacant începând cu 3 ianuarie 2020, anunțată de președintele Parlamentului în sesiunea plenară din 13 ianuarie 2020, și, în al doilea rând, a pretinsei respingeri de către acesta din urmă a cererii de luare de urgență a inițiativei de a susține imunitatea reclamantului, prezentată la 20 decembrie 2019 în numele acestuia de doamna Riba i Giner, deputată europeană, în temeiul articolului 8 din Regulamentul de procedură al Parlamentului

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Nu mai este necesară pronunțarea asupra cererii de intervenție formulate de Regatul Spaniei.

Îl obligă pe domnul Oriol Junqueras i Vies la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul cauzei T 24/20 R.

Regatul Spaniei suportă cheltuielile de judecată aferente cererii sale de intervenție.

____________

1     JO C 68, 2.3.2020.