Kanne 6.5.2010 - Costa v. komissio

(Asia F-26/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Antonino Costa (Thionville, Ranska) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin vuoden 2009 ylennyskierroksen ulkopuolelle ja vastaajan velvoittaminen maksamaan hänelle korvaus henkisestä kärsimyksestä

Kantajan vaatimukset

Nimittävän viranomaisen se päätös on kumottava, jolla kantaja jätettiin vuoden 2009 ylennyskierroksen ulkopuolelle ja josta kantaja sai tiedon 22.11.2009

Siltä osin kuin tarpeellista, on kumottava 27.1.2010 tehty päätös, jolla valitus hylättiin

Näin ollen vastaaja on velvoitettava aloittamaan alusta vuoden 2009 ylennyskierros sääntöjenmukaisella tavalla siten, että kantaja otetaan siinä huomioon

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 25 000 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________