Acțiune introdusă la 24 iulie 2010 - AF/Comisia

(Cauza F-61/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: AF (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei prin care s-a respins cererea de asistență referitoare la o hărțuire morală căreia reclamanta consideră că i-a fost victimă, precum și o cerere de reparare a prejudiciului moral suferit.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei nr. 24938 din 28 septembrie 2009, prin care AIPN a Comisiei a respins cererea de asistență D/300/09 introdusă de către reclamantă în temeiul articolului 24 din Statut, privind hărțuirea morală suferită și/sau suportată în serviciul său în perioada cuprinsă între aprilie 2004 și aprilie 2009;

acordarea către reclamantă a unei indemnizații de 600.000 euro cu titlu de reparare a prejudiciului moral suferit ca urmare a hărțuirii și a consecințelor acesteia asupra stării sale de sănătate;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________