Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 – de Loecker v. ESVČ

(Věc F-78/13)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ESVČ – Dočasný zaměstnanec – Vedoucí zastoupení ve třetí zemi – Předčasné ukončení funkce vedoucího zastoupení – Převedení do sídla ESVČ – Právo na obhajobu – Zájem služby – Odůvodnění“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stéphane de Loecker (Brusel, Belgie) (zástupci: původně J.-N. Louis, A. Coolen a É. Marchal, advokáti, poté J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: S. Marquardt a M. Silva, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí převést žalobce ze zastoupení v Burundi na pracovní místo v sídle ESVČ v Bruselu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Stéphane de Loecker ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou službou pro vnější činnost.

____________

1 Úř. věst. C 291, 5.10.2013, s. 7.