Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 4 august 2016 – Peter Nowak/Data Protection Commissioner

(Cauza C-434/16)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

Recurent: Peter Nowak

Intimat: Data Protection Commissioner

Întrebările preliminare

Informațiile înregistrate în răspunsul/ca răspuns dat de un candidat în timpul unui examen de competență profesional pot constitui date cu caracter personal în sensul Directivei 95/46/CE1 ?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este că toate sau unele dintre aceste informații pot fi date cu caracter personal în sensul directivei, ce factori sunt relevanți pentru a stabili în fiecare caz în parte dacă o astfel de foaie de examinare constituie date cu caracter personal și ce importanță ar trebui să fie acordată acestor factori?

____________

1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, p. 31).