Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. septembri 2008. aasta otsus - Spee versus Europol

(Kohtuasi F-121/06)1

(Avalik teenistus - Europoli töötajad - Töötasu - Europoli personalieeskirjade artiklid 28 ja 29 - Hindamise alusel määratud palgajärgud - Kohaldatavate õigusnormide tagasiulatuvus - Arvutusmeetod)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: David Spee (Rijswijk, Madalmaad) (esindaja: advokaat D. C. Coppens)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: Urban ja D. Neumann, hiljem D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistasid advokaadid B. Wägenbaur ja R. van der Hout)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Europoli 5. juuli 2006. aasta otsus, millega hagejale määrati vaid üks kahest Europoli personalieeskirjade artiklis 29 ette nähtud palgajärgust.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 326, 30.12.2006, lk. 84.