Acțiune introdusă la 27 decembrie 2011 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-142/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu-l promova pe reclamant la gradul AD9 după reuşirea concursului EPSO/AD/113/07 „Şefi de unitate (AD9) de limbile cehă, estonă, lituaniană, letonă, maghiară, malteză, polonă, slovacă şi slovenă în domeniul traducerii” şi o cerere de daune-interese.

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 9 decembrie 2010, precum şi a deciziei subsecvente din 7 octombrie 2011;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata de daune-interese către reclamant;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.