Appel iværksat den 10. juli 2020 af Abarca – Companhia de Seguros SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 29. april 2020 i sag T-106/19, Abarca mod EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Sag C-313/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Abarca – Companhia de Seguros SA (ved advogado J.M. Pimenta og advogada Á. Pinho)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Abanca Corporación Bancaria, SA

Ved kendelse af 13. oktober 2020 har Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Abarca – Companhia de Seguros SA bærer sine egne sagsomkostninger.

____________