Kanne 15.9.2006 - Dittert v. komissio

(Asia F-109/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: avvocato B. Cortese ja avvocato C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Se nimittävän viranomaisen (AIPN) päätös on kumottava, jolla kantajalle ei myönnetty tarpeeksi etusijapisteitä, jotta hänet olisi voitu ylentää vuoden 2005 ylennyskierroksella ja jolla häntä ei ylennytty mainitulla ylennyskierroksella, sellaisena kuin se vahvistettiin 6.6.2006 tehdyllä päätöksellä, jolla kantajan reklamaatio nro R/73/06 hylättiin.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen: riidanalaisessa päätöksessä on useita vakavia virheitä, jotka johtuvat virheellisestä menettelystä, hyvän hallinnon periaatteen ja huolenpitovelvollisuuden loukkaamisesta.

Edelleen selvittämättä olevan teknisen ongelman johdosta kantajan pääosasto ei ottanut kantajan aineistoa huomioon myöntäessään tälle etusijapisteitä vuoden 2005 ylennyskierroksella. Tämä huomioon ottamista koskeva laiminlyönti on kantajan mukaan menettelyvirhe, hyvän hallinnon periaatteen ja huolenpitovelvollisuuden loukkaus.

Mainitut virheellisyydet olivat omiaan tekemään vuoden 2005 ylennyskierroksesta virheellisen kantajan osalta ja loukkaamaan tämän etuja siltä osin kuin tämä sai nimittävältä viranomaiselta vähemmän etusijapisteitä, kuin mitä hänen hierarkkinen asemansa olisi edellyttänyt (käsillä olevassa tapauksessa kilpailupääosaston pääjohtaja) sen jälkeen, kun tekninen ongelma oli havaittu. Kantajan mukaan nimittäin kilpailupääosasto vakuutti hänelle, että ilman teknistä ongelmaa se olisi myöntänyt kantajalle riittävästi etusijapisteitä tämän ylentämiseksi palkkaluokkaan AD 9 eli seitsemän pistettä; tämä sama pääosasto kehotti lisäksi nimenomaisesti, että A ura-alueen ylennyskomitea korjaa kantajan tilanteen myöntämällä tälle kyseisen määrän pisteitä. Tästä huolimatta A ura-alueen ylennyskomitea ehdotti, että kantajalle myönnetään vain neljä "valituspistettä", ja nimittävä viranomainen noudatti tätä ehdotusta niin hyvin, että kantaja ei saanut tarpeeksi pisteitä, jotta hänet olisi ylennetty palkkaluokkaan AD 9 vuoden 2005 ylennyskierroksella.

Kantaja väittää, että A ura-alueen ylennyskomitean ja nimittävän viranomaisen toiminta - sen sijaan, että sillä olisi korjattu teknisestä ongelmasta johtuva tilanne - on itsessään aiheuttanut menettelyvirheitä. Näin ollen A ura-alueen ylennyskomitea on rikkonut mandaattiaan ja toimivaltaansa, kun se ehdotti teknisen ongelman havaittuaan vähemmän pisteitä, kuin mitä kantajan hierarkkinen asema olisi edellyttänyt. A ura-alueen ylennyskomitea ja nimittävä viranomainen eivät myöskään suorittaneet todellista vertailevaa tutkimusta kantajan ansioista.

____________