Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franţa) la 19 iunie 2015 – Marc Soulier, Sara Doke/ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(Cauza C-301/15)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamanţi: Marc Soulier, Sara Doke

Pârâţi: ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Întrebările preliminare

Dispoziţiile Directivei 2001/29/CE din 22 mai 20011 menţionate anterior se opun posibilităţii ca o reglementare precum cea analizată la punctul 1 din prezenta decizie să acorde unor societăţi certificate de colectare şi de distribuire a drepturilor de autor exercitarea dreptului de a autoriza reproducerea şi reprezentarea în format digital a „cărţilor indisponibile”, acordând totodată autorilor cărţilor respective sau avânzilor-cauză ai acestora dreptul de a se opune sau de a suspenda această exercitare în condiţiile definite de reglementarea în cauză?

____________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).