Žaloba podaná dne 22. května 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-56/12)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise neodvádět za žalobce po ukončení jeho smluvního vztahu během doby jeho nezaměstnanosti žádné příspěvky do německého systému důchodového pojištění ani do systému důchodového pojištění Evropské unie a návrh na zahrnutí žalobce do důchodového systému Evropské unie nebo na převedení jeho důchodových práv do německého systému důchodového pojištění.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce se domáhá, aby Soud:

zrušil rozhodnutí orgánu generálního ředitelství Evropské komise oprávněného k uzavírání služebních smluv č. R/813/11 ze dne 24. února 2012;

uložil žalované, aby za období od 1. dubna 2008 do 31. srpna 2009 zahrnula žalobce do důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského společenství a odvedla odpovídající příspěvky;

podpůrně, uložil žalované, aby za období od 1. dubna 2008 do 31. srpna 2009 podala za žalobce německým orgánům důchodového pojištění žádost o důchodové připojištění a aby za žalobce dodatečně odvedla příspěvky do německého systému důchodového pojištění v zákonné výši;

podpůrně, určil, že je žalovaná žalobci od doby, kdy začne pobírat starobní důchod, povinna nahradit škodu odpovídající částce, o kterou je důchod žalobce nižší, než by byl jeho důchod, kdyby za období od 1. dubna 2008 do 31. srpna 2009 byly do systému zákonného důchodového pojištění odváděny příspěvky v zákonem stanovené výši.