Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 19. června 2013 – CF v. AESA

(Věc F-40/12)1

„Veřejná služba – Bývalý dočasný zaměstnanec – Smlouva na dobu určitou – Výpověď během nemocenské – Článek 16 PŘOZ – Článek 48 písm. b) PŘOZ – Psychické obtěžování“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CF (Bierges, Belgie) (zástupce: A. Schwend, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (AESA) (zástupci: V. Manuhutu, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeck a A. Duron, advokátkami)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce a návrh na náhradu škody, kterou údajně utrpěl z důvodu tohoto propuštění a tvrzeného obtěžování

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 24. května 2011, kterým orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv Evropské agentury pro bezpečnost letectví vypověděl smlouvu dočasného zaměstnance CF, se zrušuje.

Evropské agentuře pro bezpečnost letectví se ukládá zaplatit CF částku 88 189,76 euro jako náhradu hmotné újmy.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví ponese vlastní náklady řízení a uhradí tři čtvrtiny nákladů řízení vynaložených CF.

CF ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 184, 23.6.2012, s. 24.