Sag anlagt den 14. december 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-149/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at inddrive et beløb på 500 EUR pr. måned ved at foretage indeholdelse af dette beløb i sagsøgerens invaliditetsydelse i perioden fra april til juni 2012.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, som er indeholdt i sagsøgerens pensionsoversigt for april 2012, om at foretage indeholdelse af 500 EUR i den invaliditetsydelse, som sagsøgeren var berettiget til i den pågældende måned.

Annullation af den afgørelse, som er indeholdt i sagsøgerens pensionsoversigt for maj 2012, om at foretage indeholdelse af 500 EUR i den invaliditetsydelse, som sagsøgeren var berettiget til i den pågældende måned.

Annullation af den afgørelse, som er indeholdt i sagsøgerens pensionsoversigt for juni 2012, om at foretage indeholdelse af 500 EUR i den invaliditetsydelse, som sagsøgeren var berettiget til i den pågældende måned.

Om fornødent annullation af afgørelserne om afslag på klagerne over førnævnte afgørelse.

Kommissionen tilpligtes at betale følgende beløb til sagsøgeren: 500 EUR med tillæg af renter af dette beløb på 10% p.a. med årlig opskrivning, beregnet fra den 1. maj 2012 og indtil betaling sker; 500 EUR med tillæg af renter af dette beløb på 10% p.a. med årlig opskrivning, beregnet fra den 1. juni 2012 og indtil betaling sker; 500 EUR med tillæg af renter af dette beløb på 10% p.a. med årlig opskrivning, beregnet fra den 1. juli 2012 og indtil betaling sker.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.