Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (Česká republika) dne 19. února 2021 – RegioJet a. s. v. České dráhy a.s.

(Věc C-104/21)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: RegioJet a. s.

Žalovaná: České dráhy a.s.

Předběžné otázky

Jsou nosiče informací, které obsahují informace pro cestující v listinné podobě a jsou umístěné v prostorách železničních stanic, zařízeními služeb ve smyslu čl. 3 odst. 11 směrnice 2012/341 ?

Je směrnice 2012/34 dle čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie závazná pro České dráhy, a. s., jako pro stát v širším smyslu? Mohou se jednotlivci dovolávat přímého účinku odchylně transponované či netransponované směrnice vůči Českým dráhám, a. s.?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru; Úř. věst. 2012, L 343, s. 32.