SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 18. septembra 2012

Zadeva F‑58/10

Timo Allgeier

proti

Agenciji Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

„Javni uslužbenci – Dolžnost pomoči – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Psihično nadlegovanje – Upravna preiskava“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero T. Allgeier med drugim predlaga, naj se razglasi ničnost odločbe Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljevanju: FRA ali Agencija), s katero je bila zavrnjena njegova prošnja za pomoč, in naj se FRA naloži plačilo odškodnine.

Odločitev: Odločba se razglasi za nično. FRA se naloži, naj tožeči stranki plača znesek 5000 EUR. FRA nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Povzetek

Uradniki – Dolžnost uprave nuditi pomoč – Izvajanje pri psihičnem nadlegovanju – Vložitev prošnje za pomoč – Preiskava v agenciji – Preiskovalec, ki je predsednik upravnega odbora inštituta, ki ima pomembno poslovno razmerje z zadevno agencijo – Objektivna nepristranskost – Neobstoj

(Kadrovski predpisi, člen 24)

V okviru upravne preiskave v zvezi s prošnjo za pomoč, vloženo zaradi zatrjevanega psihičnega nadlegovanja, preiskovalec ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, da njegova objektivna nepristranskost ne bi bila vprašljiva, če obstaja pomembno poslovno razmerje med inštitutom, katerega predsednik upravnega odbora je, in agencijo, v kateri vodi preiskavo. Osebe, vpletene v tako preiskavo, lahko čutijo upravičen strah, da preiskovalca, ki bi želel ohraniti to poslovno razmerje, ne bi vodila želja po zaščiti ugleda Agencije.

(Glej točki 62 in 64.)