A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. június 18-i ítélete - Spee kontra Europol

(F-43/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Álláshely-üresedés - Kiválasztási eljárás)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: David Spee (Rijswijk, Hollandia) (képviselők: kezdetben P. de Casparis ügyvéd, később I. Blekman ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (képviselők: D. Neumann és D. El Khoury, segítőik: B. Wägenbaur és R. Van der Hout ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Europol azon határozatának megsemmisítése, amellyel visszavonta a felperes által megpályázott állásra vonatkozó ajánlatát, majd később az ajánlatát újra közzétette, továbbá kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék D. Spee-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 183., 2008.7.19.