2009 m. rugsėjo 15 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Hartwig prieš Komisiją

(Byla F-141/06 R)1

(Paskyrimas - Laikinieji tarnautojai, paskirti pareigūnais - Kandidatai, kurie buvo įtraukti į rezervo sąrašą pagal konkursą, paskelbtą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų nuostatams - Klasifikavimas pagal laipsnius vadovaujantis naujomis, mažiau palankiomis, taisyklėmis - Pareigūnų nuostatų XIII priedo pereinamosios priemonės)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Marc Hartwig (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato T. Bontinck

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Dalykas

Komisijos ir Parlamento sprendimų, įsigaliojusių 2006 m. balandžio 16 d., kuriais ieškovas, B*7 klasei priskirtas laikinasis tarnautojas ir atrinktas pagal išorinį konkursą PE/34/B, buvo paskirtas pareigūnu į B*3 klasės 2 pakopą pagal Pareigūnų nuostatų XIII priedo nuostatas, panaikinimas

Rezoliucinė dalis

1.    Nagrinėti ieškinį dėl sprendimo Hartwig prieš Komisiją byloje F-141/06 pagrindo nėra.

2.    Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 20, 2007 01 27, p. 40.