Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 26ης Φεβρουαρίου 2014 – Διαμαντόπουλος κατά SEAE

(Υπόθεση F-53/13)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προαγωγή – Απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος στον βαθμό AD 12 – Σιωπηρή απορριπτική απόφαση της διοικητικής ενστάσεως – Ρητή απορριπτική απόφαση της διοικητικής ενστάσεως προγενέστερη της ασκήσεως της προσφυγής – Αιτιολόγηση)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Άλκης Διαμαντόπουλος (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, J.-N. Louis και D. Abreu Caldas, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (SEAE) (εκπρόσωποι: S. Marquardt και E. Chaboureau)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος στον βαθμό AD 12 κατά την περίοδο προαγωγών 2012.ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης περί μη προαγωγής του Α. Διαμαντόπουλου στον βαθμό AD 12 κατά την περίοδο προαγωγών 2012.Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης φέρει τα δικαστικά της έξοδα και καταδικάζεται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Α. Διαμαντόπουλος.