Acțiune introdusă la 23 iulie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-77/12)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: R. Nedin, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se refuză admiterea reclamantului la probele de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/208/11

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei implicite de respingere a reclamației formulate la 18 ianuarie 2012 și a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului din 10 mai 2012, în măsura în care acestea contravin principiului egalității de tratament și principiului egalității de șanse, precum și înlăturarea efectelor juridice ale deciziilor atacate.