Kanne 30.10.2006 - Mangazzù v. komissio

(Asia F-126/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Salvatore Mangazzù (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

se yksittäispäätös on kumottava, joka koskee siirtymistä väliaikaisen toimihenkilön asemasta virkamiehen asemaan, joka tehtiin 1.1.2006 voimaan tulleessa nimittämispäätöksessä ja joka annettiin tiedoksi 13.1.2006

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Työskenneltyään joitakin vuosia komission palveluksessa palkkaluokan A5 ja myöhemmin A*11 väliaikaisena toimihenkilönä, kantaja läpäisi avoimen kilpailun COM/A/18/04, joka julkaistiin 21.4.2004 ja joka järjestettiin varallaololuettelon muodostamiseksi palkkaluokan A7/A6 hallintovirkamiesten palvelukseen ottamista varten. Näin ollen kantaja nimitettiin virkamieheksi samaan tehtävään, jota hän jo hoiti väliaikaisena toimihenkilönä ja hänen palkkaluokakseen määriteltiin henkilöstösääntöjen liitteen XIII mukaisesti A*6, taso 2.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että henkilöstösääntöjen 31 ja 62 artiklaa ja henkilöstösääntöjen liitteen XIII 5 ja 2 artiklaa on rikottu.

Kantaja väittää lisäksi, että luottamuksensuojan periaatetta, saavutettujen oikeuksien turvaamisen periaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu.

____________