Cerere de decizie preliminară introdusă de County Court at Birkenhead (Regatul Unit) la 30 decembrie 2020 – BT/Seguros Catalana Occidente, EB

(Cauza C-708/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

County Court at Birkenhead

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BT

Pârâte: Seguros Catalana Occidente, EB

Întrebările preliminare

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1215/20121 stabilește cerința potrivit căreia cauza acțiunii invocată de partea vătămată în susținerea unei cereri îndreptate împotriva titularului poliței de asigurare trebuie să fie în materie de asigurări?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea (a), faptul că acțiunea pe care partea vătămată urmărește să o introducă împotriva titularului poliței de asigurare/asiguratului își are originea în aceleași fapte și este inclusă în aceeași acțiune ca cererea formulată direct împotriva asigurătorului este suficient pentru justificarea concluziei potrivit căreia acțiunea formulată de partea vătămată este o acțiune în materie de asigurări, deși cauza acțiunii introduse de partea vătămată împotriva titularului poliței de asigurare/asigurat nu are legătură cu asigurarea?

În plus și în subsidiar, în cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea (a), faptul că există un litigiu între asigurător și partea vătămată cu privire la validitatea sau efectul poliței de asigurare este suficient pentru justificarea concluziei potrivit căreia acțiunea părții vătămate este în materie de asigurări?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea (a), este suficient ca introducerea în cauză a titularului poliței de asigurare/asiguratului în cadrul acțiunii directe împotriva asigurătorului să fie permisă de legea care guvernează acțiunea directă împotriva asigurătorului?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).