Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 iunie 2013 – Goetz/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-89/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Răspundere extracontractuală – Acțiune în despăgubire – Admisibilitate – Momentul de la care începe să curgă termenul de introducere a căii de atac – Investigație efectuată de OLAF – Investigație administrativă – Procedura disciplinară înaintea Comisiei de disciplină – Obligația administrației de a acționa cu diligență – Durata unei proceduri disciplinare – Răspundere pentru inițierea unei proceduri disciplinare încheiate fără sancțiune)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Goetz (Linkebeek, Belgia) (reprezentanți: N. Lhoëst și A.-A. Minet, avocați)

Pârât: Comitetul Regiunilor (reprezentanți: J. C. Cañoto Argüelles, agent, asistat de B. Cambier, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comitetului Regiunilor de respingere a cererii reclamantului, întemeiată pe articolul 90 alineatul (1) din statut, prin care solicită acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciul moral și material pe care pretinde că l-a suferit în cadrul unei proceduri administrative și disciplinare

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Goetz suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene.

____________

1     JO C 347, 26.11.2011, p. 45.