Personaldomstolens beslut av den 31 mars 2011 - M mot Europeiska läkemedelsverket (EMA)

(Mål F-23/07)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 117, 26.5.07, s. 35.