Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.4.2015 – Alsteens v. komissio

(Asia F-87/12 RENV)

(Henkilöstö – Asian palauttaminen kumoamisen jälkeen – Väliaikainen toimihenkilö – Sopimuksen jatkaminen – Kuuden vuoden sääntö)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: J. Currall)

Oikeudenkäynnin kohde

Asian palauttaminen kumoamisen jälkeen – Henkilöstö – Kumoamiskanne komission päätöksestä rajoittaa sitä aikaa, jolla kantajan sopimusta jatkettiin

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Geoffroy Alsteens vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-87/12, T-373/13 P ja F-87/12 RENV ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle asiassa F-87/12 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa T-373/13 P ja F-87/12 RENV.