Žaloba podaná dne 13. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-44/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce : ZZ (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na uložení povinnosti žalované zaplatit žalobci částku náhrady škody, kterou údajně utrpěl z důvodu žádosti zaslané poradním lékařem Komise lékaři žalobce a směřující k získání určitých informací

Návrhová žádání žalobce

prohlásit právní neexistenci nebo podpůrně vyslovit zrušení rozhodnutí, bez ohledu na způsob, jakým bylo vypracováno, o zamítnutí žádosti žalobce obsažené ve zprávě ze dne 6. března 2010,

v rozsahu, v němž je to nezbytné, prohlásit právní neexistenci nebo podpůrně vyslovit zrušení aktu, bez ohledu na způsob, jakým byl vypracován, kterým žalovaná zamítla stížnost žalobce ze dne 3. září 2010,

v rozsahu, v němž je to nezbytné konstatovat, že Dr.M., v rozhodné době úředník Evropské komise: a) požádal Dr. U, aby mu oznámil, zda je žalobce v současnosti "léčený psycho-farmakologicky (neuroleptika, antidepresíva) a jaký druh terapie používá", b) oznámil Dr. U, že "na základě ustanovení služebního řádu použitelných na všechny úředníky Evropské komise má pan [ZZ] svoji administrativní adresu v Bruselu od 1. dubna 2002 a že již není v Angole v návaznosti na rozhodnutí [jeho] nadřízených [...] což bylo Vašemu pacientovi oficiálně oznámeno",

v rozsahu, v němž je to nezbytné, konstatovat protiprávnost každé ze skutečností, která vedla k dotčeným škodám a zejména celku, který tvoří,

v rozsahu, v němž je to nezbytné, prohlásit protiprávnost každé ze skutečností, která vedla k dotčeným škodám a zejména celku, který tvoří,

uložit Evropské komisi, aby neprodleně zaplatila žalobci částku 10 000 eur, zvýšenou o úroky z uvedené částky v sazbě 10 % ročně s roční kapitalizací ode dne 5. července 2010 nebo jakoukoliv jinou částku obsahující jakékoliv doplňující prvky, které bude Tribunál považovat za správné a spravedlivé, aby byly žalobci nahrazeny dotčené škody,

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________