Žaloba podaná dne 7. dubna 2009 - Roumimper v. Europol

(Věc F-41/09)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Nizozemsko) (zástupci: P. de Casparis a D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým byl žalobce informován o nemožnosti nabídnout mu trvalé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 7. ledna 2009, kterým byla zamítnuta jeho stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým žalovaný oznámil žalobci, že mu nemůže nabídnout trvalý pracovní poměr, jakož i rozhodnutí o stížnosti vydané dne 7. ledna 2009, kterým byly námitky, jež žalobce uplatnil proti rozhodnutí ze dne 12. června 2008, označeny za neopodstatněné;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________