Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. ožujka 2021. uputio Obvodní soud pro Prahu 1 (Češká Republika) – České dráhy a.s.

(predmet C-222/21)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Obvodní soud pro Prahu 1

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: České dráhy a.s.

Prethodna pitanja

1.    Ispunjava li nacionalni propis koji je predviđen petim dijelom Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Zakonik br. 99/1963 o građanskom postupku, kako je izmijenjen, u daljnjem tekstu: Zakonik o građanskom postupku) zahtjeve za sudski nadzor odluke regulatornog tijela u skladu s člankom 56. stavkom 10. Direktive 2012/34/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (u daljnjem tekstu: Direktiva 2012/34)?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, je li u skladu s člankom 56. stavkom 6. Direktive 2012/34 to da se odluke regulatornog tijela o visini pristojbe za pristup infrastrukturi zamjenjuju presudama o meritumu predmeta pojedinačnih redovnih sudova u postupcima u kojima sudjeluju podnositelji zahtjeva i upravitelji infrastruktura, a da pritom ne sudjeluje regulatorno tijelo?

3.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, dopuštaju li zahtjevi koji se odnose na uspostavu jednog nacionalnog regulatornog tijela za željeznički sektor iz članka 55. stavka 1. Direktive 2012/34, dužnosti regulatornog tijela iz članka 56. stavaka 2., 6., 11. i 12. Direktive 2012/34 i suradnju regulatornih tijela iz članka 57. stavka 2. Direktive 2012/34 to da se odluke koje donosi regulatorno tijelo o meritumu predmeta zamjenjuju presudama pojedinačnih redovnih sudova koje nisu povezane s činjeničnim stanjem koje je utvrdilo regulatorno tijelo?

____________

1 SL 2012., L 343, str. 32. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 136.)