Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 23. listopadu 2012 – Vacarescu v. Komise

(Věc F-122/11)

„Veřejná služba – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Dragos-Lucian Vacarescu (Brusel, Belgie) (zástupkyně: R.-C. Radu, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o neudělit žalobci denní příspěvky, na které měl nárok podle čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce přílohy VII služebního řádu.Výrok usneseníŽaloba se zamítá.D.-L. Vacarescu ponese vlastní náklady řízení.