PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

17. listopada 2013.

Predmet F‑69/11

BF

protiv

Revizorskog suda Europske unije

„Javna služba – Postupak za popunjavanje radnog mjesta direktora – Izvještaj odbora za predizbor – Obrazloženje – Nepostojanje – Nezakonitost odluke o imenovanju – Pretpostavke“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a , primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom BF, tužitelj, u biti traži poništenje odluke Revizorskog suda Europske unije od 18. studenoga 2010. o imenovanju osobe Z. na mjesto direktora ljudskih potencijala i odluke Revizorskog suda od istog datuma o odbijanju njegove kandidature za to radno mjesto, kao i popravljanje pretrpljene materijalne i nematerijalne štete.

Odluka:      Poništavaju se odluke od 18. studenog 2010. kojima je Revizorski sud Europske unije imenovao osobu Z. na radno mjesto direktora ljudskih potencijala i odbio kandidaturu BF‑a za to radno mjesto. Obustavlja se postupak o zahtjevu Revizorskog suda Europske unije za izuzimanje iz spisa priloga A 7 i A 11 tužbi. U preostalom dijelu tužba se odbija. Revizorski sud Europske unije snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova BF‑a.

Sažetak

Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Postupak popunjavanja radnog mjesta direktora  – Usporedba zasluga kandidata – Diskrecijska ovlast uprave – Granice – Poštovanje uvjeta postavljenih u obavijesti o slobodnom radnom mjestu i postupovna pravila za korištenje navedene ovlasti – Sudski nadzor – Granice

(čl. 29. st. 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

1.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Postupak popunjavanja radnog mjesta direktora  – Izvješće odbora za predizbor – Obveza obrazlaganja – Opseg

(čl. 29. st. 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

2.      Dužnosnici – Postupak zapošljavanja – Postupak popunjavanja radnog mjesta direktora  – Izvješće odbora za predizbor koje sadrži postupovnu nepravilnost – Posljedice

1.      Široka diskrecijska ovlast kojom raspolaže tijelo za imenovanje prilikom usporedbe zasluga osoba koje su se prijavile za slobodna radna mjesta, osobito kad radno mjesto koje treba popuniti odgovara najvišim upravnim razredima, poput radnog mjesta direktora na Revizorskom sudu, mora se koristiti uz poštovanje svih relevantnih propisa, tj. ne samo obavijesti o postupku zapošljavanja, već i eventualnim postupovnim pravilima koje je tijelo usvojilo za korištenje svoje diskrecijske ovlasti, poput internih direktiva u području postupka zapošljavanja. Takva interna pravila tako čine dio pravnog okvira od kojeg tijelo za imenovanje prilikom korištenja svoje široke diskrecijske ovlasti ne može odstupiti a da pritom ne pojasni razloge za to, jer inače krši načelo jednakog postupanja. U tom kontekstu, nadzor Službeničkog suda nad korištenjem širokih isključivih prava na koje se to nadležno tijelo može pozivati posljedično je ograničen prvenstveno na provjeru je li tijelo ostalo u nespornim granicama, na kraju postupka bez nepravilnosti i da nije koristilo svoju diskrecijsku ovlast prilikom usporedbe zasluga kandidata na očito pogrešan način ili u svrhe koje se razlikuju od onih zbog kojih mu je ona dodijeljena.

(t. 40. i 41.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 22. ožujka 1995., Kotzonis/GSO, T‑586/93, t. 81. i navedena sudska praksa; 25. listopada 2005., Fardoom i Reinard/Komisija, T‑43/04, t. 35. i navedena sudska praksa

Službenički sud: 22. listopada 2008., Tzirani/Komisija, F‑46/07, t. 67.; 30. siječnja 2013., Wahlström/Frontex, F‑87/11, t. 56. i navedena sudska praksa

2.      U okviru postupka za popunjavanje radnog mjesta direktora, obrazloženje izvješća koje odbor za predizbor mora podnijeti tijelu za imenovanje sukladno internim postupnim pravilima koja zahtijevaju „obrazloženo mišljenje“ ne može sadržavati samo navođenje imena izabranog ili izabranih kandidata i napomenu o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili nije, ili samo spominjanje postupka i korištenih kriterija za procjenu. Izvješće mora sadržavati sve potrebne elemente procjene koji omogućuju navedenom tijelu da nakon postupka predizbora pravilno koristi svoja široka isključiva prava u području imenovanja, uz strogo poštovanje pravila i pretpostavki koje je ono samo dobrovoljno utvrdilo, omogućujući mu da razumije procjenu izabranih kandidata koju je dao odbor za predizbor i da nakon usporedbe izabere kandidata koji je najprikladniji za obavljanje funkcija koje su predmet obavijesti o postupku zapošljavanja.

Ni u kojem slučaju vrlo kratke usmene napomene predsjednika odbora za predizbor tijekom usmenog predstavljanja ne mogu zamijeniti pisano izvješće koje sadrži minimum činjenica koji, uz svu potrebnu objektivnost, omogućuje razlikovati kandidate i odlučiti kojeg od kandidata koje je predložio odbor za predizbor odabrati.

(t. 44. i 52.)

Izvori:

Sud: 23. rujna 2004., Hectors/Parlament, C‑150/03 P, t. 46. i 48. do 50.

Prvostupanjski sud: 20. veljače 2002., Roman Parra/Komisija, T‑117/01, t. 31. i 32.; 18. rujna 2003., Pappas/Odbor regija, T‑73/01, t. 60.

3.      Postupovnu nepravilnost treba sankcionirati poništenjem pobijane odluke ako se utvrdi da je nepravilnost mogla utjecati na sadržaj te odluke. Nepostojanje obrazloženja izvješća odbora za predizbor, dok taj odbor sukladno internim postupovnim pravilima mora podnijeti obrazloženo mišljenje tijelu za imenovanje, predstavlja bitnu nepravilnost u postupku zapošljavanja.

(t. 62.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 16. prosinca 1993., Moat/Komisija, T‑58/92, t. 63.; Pappas/Odbor regija, gore navedeno, t. 71.