Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. travnja 2021. uputio Korkein oikeus (Finska) – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia/Koninklijke Philips N.V.

(predmet C-264/21)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Druga stranka u žalbenom postupku: Koninklijke Philips N.V.

Prethodna pitanja

1.    Zahtijeva li pojam proizvođača u smislu članka 3. stavka 1. Direktive o odgovornosti za proizvode1 da se osoba, koja je obilježila proizvod svojim imenom, žigom ili drugim znakom raspoznavanja ili dopustila to obilježavanje, i na drugi način predstavlja kao proizvođač proizvoda?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: na temelju kojih čimbenika treba ocijeniti da se osoba predstavlja kao proizvođač? Je li prilikom te ocjene relevantno da je proizvod proizvelo jedno, a prodalo drugo društvo kći nositelja žiga?

____________

1 Direktiva 1999/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 85/374/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL 1999., L 141, str. 20.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 43.)