2017 m. gegužės 22 d. pareikštas ieškinys byloje Niemelä ir kiti / ECB

(Byla T-321/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Heikki Niemelä (Ohain, Belgija), Mika Lehto (Espas, Suomija), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) ir Nemea Bank plc (St. Julians), atstovaujami advokato A. Meriläinen

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas (ECB)

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. kovo 23 d. Europos Centrinio Banko sprendimą ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003, kuriuo panaikinamas Nemea Bank plc (toliau – prižiūrimas subjektas) kredito įstaigos veiklos leidimas;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, iš dalies pakeisti ECB sprendimą, kad būtų sustabdytas jo taikymas, atsižvelgiant į žalą, kurią neatidėliotinas ir tęstinis sprendimo taikymas, tikėtina, padarytų prižiūrimo subjekto suinteresuotiesiems asmenims, visų pirma, banko indėlininkams, darbuotojams ir akcininkams, ir dėl kurios tiesioginiai ar netiesioginiai prižiūrimo subjekto akcininkai galėtų ar privalėtų perleisti turimas banko kapitalo dalis per nustatytą protingą laikotarpį;

priteisti iš atsakovo ieškovams 10 mln. EUR kompensaciją su teisės aktų nustatytomis palūkanomis nuo 2017 m. kovo 23 d. už sprendimu padarytą žalą;

priteisti iš atsakovo visas šioje byloje patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi penkiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad bylos aplinkybės neteisingai aprašytos motyvuose ir (arba) motyvai yra nepakankami.

Teigiama, kad ECB negalėjo priimti tinkamai pagrįsto sprendimo, nes pagal nacionalinę teisę pradėta apskundimo procedūra nėra pasibaigusi.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su ECB padaryta akivaizdžia vertinimo klaida.

Teigiama, kad ECB suklydo, nes rėmėsi Malta Financial Services Authority (Maltos finansinių paslaugų institucija) direktyvomis, kaip galutinėmis, nors Financial Services Tribunal (Finansinių paslaugų bylų teismas, Malta) gali jas patvirtinti, panaikinti arba pakeisti. Bet kuriuo atveju ECB akivaizdžiai suklydo, nusprendęs, kad prižiūrimo subjekto licencijos panaikinimas yra priimtinesnis nei priverstinis banko pardavimas ir kad mažai tikėtina, jog pardavimas galėtų būti įvykdytas.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu padaryta teisės klaida.

Teigiama, kad ECB neturėjo kompetencijos priimti ginčijamą sprendimą, nes įgaliojimai panaikinti prižiūrimam subjektui išduotą kredito įstaigos licenciją priklauso Malta Financial Services Authority, o ne ECB. Jis priėmė sprendimą ultra vires ir pažeisdamas nacionalinėje teisėje įtvirtintą ieškovų apskundimo teisę ir ES teisėje įtvirtintą teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ECB piktnaudžiavo įgaliojimais.

Teigiama, kad ECB, net jei ir turėjo ginčijamą kompetenciją, piktnaudžiavo įgaliojimais, nes neleido prižiūrimam subjektui ir kitiems ieškovams pasinaudoti nacionalinėje teisėje įtvirtinta apskundimo teise.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ECB sprendimas neatitinka ES teisės, nes pažeidžiamas proporcingumo principas.

Teigiama, kad proporcingumo principas šioje byloje turėjo užkirsti kelią prižiūrimo subjekto licencijos panaikinimui. Atsižvelgiant į aplinkybes, banko pardavimas būtų buvęs mažiau žalingas prižiūrimam subjektui ir nepadaręs žalos jo indėlininkams, darbuotojams ir akcininkams.

____________