Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.10.2009 - V v. komissio

(Asia F-33/08)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palvelukseen ottaminen - Palvelukseen ottamisesta on kieltäydytty virantoimituksen edellyttämän fyysisen soveltuvuuden puuttumisen vuoksi - Menettelyn sääntöjenmukaisuus - Palvelukseen ottamisen yhteydessä suoritetun lääkärintarkastuksen sääntöjenmukaisuus - Valmistelevat toimet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: V (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat C. Ronzi, A. Grauling ja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: L. Lozano Palacios ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Komission 15.5.2007 tekemän päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hän täytä Euroopan yhteisöjen komission virantoimituksessa edellytettyä fyysistä soveltuvuutta koskevia vaatimuksia ja aineettoman ja aineellisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet V:n oikeudenkäyntikuluista.

V vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 158, 21.6.2008, s. 26.