Acțiune introdusă la 17 septembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-97/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei Europene de a nu o promova pe reclamantă în urma reușitei la concursul EPSO/AD/177/10-EPA și cerere de daune interese

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei AIPN din 11 noiembrie 2011 prin care se respinge cererea Direcției generale Politica Regională a Comisiei Europene de a o recruta pe reclamantă, de a o numi și de a o repartiza ca funcționar în postul vacant COM/2011/218;

anularea deciziei AIPN din 5 iunie 2012 prin care se respinge în parte reclamația împotriva deciziei AIPN din 11 noiembrie 2011 prin care se respinge cererea Direcției generale Politica Regională a Comisiei Europene de a o recruta pe reclamantă ca funcționar;

obligarea Comisiei Europene la reconstituirea carierei reclamantei;

obligarea Comisiei Europene la plata sumei de 14 911,07 €, pe lângă plata contribuțiilor la regimul de pensii începând din luna octombrie 2011;

obligarea Comisiei Europene la plata sumei de 2 500 € pentru prejudiciul material și moral cauzat, sub rezerva majorării sau a diminuării în cursul judecății, aceste sume trebuind majorate cu dobânzi de întârziere, calculate începând de la scadența sumelor datorate, la rata fixată de BCE pentru principalele operațiuni de refinanțare, majorată cu două puncte;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.