Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 19. juli 2019 – Entoma SAS mod Ministre de l’Économie et des Finances og Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

(Sag C-526/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Entoma SAS

Sagsøgte: Ministre de l’Économie et des Finances og Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, litra e), i forordning [(EF) nr. 258/97] 1 af 27. januar 1997 fortolkes således, at dens anvendelsesområde omfatter fødevarer bestående af hele dyr bestemt til konsum som sådan, eller finder bestemmelsen kun anvendelse på isolerede fødevareingredienser, der er fremstillet af insekter?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 af 25.11.2015 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT 1997 L 43, s. 1).