Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) on esittänyt 6.4.2021 – ”AGRO – EKO 2013” EOOD v. Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

(asia C-217/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ”AGRO – EKO 2013” EOOD

Vastaaja: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

Ennakkoratkaisukysymykset

Merkitseekö yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1306/20131 75 artiklan 1 kohdassa käytetty maksun käsite maksupyynnön perusteella aloitetun menettelyn päätökseen saattamista?

Jos viljelijä tosiasiassa saa hakemansa summan, merkitseekö se maksajaviraston myönteistä päätöstä tukioikeuksien aktivointia koskevaan hakemukseen, ja jos viljelijä ei saa hakemaansa summaa, kun kulloinkin kyseessä olevaa toimenpidettä koskevat maksut julkistetaan, merkitseekö se haettujen tukioikeuksien epäämistä, kun asianomaiselle henkilölle ei ole tiedotettu menettelyn jatkamisesta uusien tarkastusten avulla?

Velvoittaako yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdassa vahvistettu määräaika jäsenvaltiot tarkastamaan tukikelpoisuusedellytykset ennen määräajan päättymistä ja voidaanko tätä tarkastusta jatkaa vain poikkeustilanteissa?

Merkitseekö yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määräajan noudattamatta jättäminen tukimaksun hiljaista hylkäämistä, jos viljelijälle ei ole tiedotettu lisätarkastusten suorittamisesta eikä siitä ole laadittu kirjallista asiakirjaa?

____________

1 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 549).