Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 27. januarja 2021 – FCC Česká republika s.r.o.

(Zadeva C-43/21)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud (Republika Czeska)

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: FCC Česká republika s.r.o.

Druga stranka v kasacijskem postopku: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Ob udeležbi: Ministerstvo životního prostředí

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3, točka 9, Direktive 2010/75/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celostno preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) razlagati tako, da pojem „znatna sprememba“ obrata zajema tudi podaljšanje obdobja skladiščenja na odlagališču odpadkov, tudi če se hkrati ne spremeni odobrena največja površina in dovoljena skupna zmogljivost odlagališča?

____________

1 UL 2010, L 334, str. 17.