Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 27. novembra spriedums - Klug/EMEA

(lieta F-35/07) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana - Nelabvēlīgs novērtējuma ziņojums - Morālā vajāšana

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bettina Klug, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - sākotnēji W. Grupp, advokāts, vēlāk S. Zickgraf, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu Aģentūra (EMEA) (pārstāvji - V. Salvatore, S. Vanlievendael, pārstāvji, kam palīdz H.-G. Kamann un N. Rößler, advokāti)

Priekšmets

Eiropas Zāļu Aģentūras lēmuma, ar ko ir noraidīta prasītājas sūdzība saistībā ar darba līguma pagarināšanu, atcelšana - Lūgums sagatavot jaunu novērtējuma ziņojumu - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 140, 23.06.2007, 45. lpp.