Acțiune introdusă la 15 martie 2012 – ZZ/BEI

(Cauza F-36/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: N. Thieltgen, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii de despăgubire a reclamantului şi repararea prejudiciilor care i-ar fi fost cauzate de erorile în serviciu pretins a fi săvârşite de pârâtă.

Concluziile reclamantului

Obligarea BEI la repararea prejudiciilor fizic, moral şi material aduse reclamantului, rezultate din nelegalitatea erorilor în serviciu imputabile BEI, despăgubirea urmând să fie majorată cu următoarele dobânzi de întârziere:

în ceea ce priveşte încălcarea de către BEI a obligaţiilor sale de solicitudine şi de protecţie : 114 100 euro ;

în ceea ce priveşte încălcarea articolului 42 din regulament : 10 000 de euro.

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată.