Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 20 septembrie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-99/11)1

(Funcție publică – Remunerație – Plata remunerației restante – Interesul de a exercita acțiunea – Acțiune vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite a Comisiei prin care se refuză cererea reclamantului de plată a remunerației restante datorate pentru perioada 1 iunie 2005-31 iulie 2010DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.