Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Puola) on esittänyt 9.2.2021 – B.S. ja W.S. v. M.

(asia C-81/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantajat: B.S. ja W.S.

Vastaaja: M.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettua neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 6 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että tuomioistuin tulkitsee kansallista säännöstöä siten, että tuomioistuin voi todettuaan sopimusehdon kohtuuttomuuden, mistä ei seuraa sopimuksen pätemättömyys, täydentää sopimuksen sisältöä kansallisen oikeuden dispositiivisella säännöksellä?

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettua neuvoston direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että tuomioistuin tulkitsee kansallista säännöstöä siten, että tuomioistuin voi todettuaan sopimusehdon kohtuuttomuuden, mistä seuraa sopimuksen pätemättömyys, täydentää sopimuksen sisältöä kansallisen oikeuden dispositiivisella säännöksellä estääkseen sopimuksen pätemättömyyden, vaikka kuluttaja antaa suostumuksen sopimuksen pätemättömyyteen?

____________

1 EYVL 1993, L 95, s. 29.