EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

16. oktoober 2013

Kohtuasi F‑50/10

Simone Thérèse De Roos‑Le Large

versus

Euroopa Komisjon

Kompromiss – Kodukorra artikli  69 lõige 1 – Poolte kokkulepe Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega S. T. De Roos‑Le Large palub tühistada Euroopa Komisjoni otsuse, millega institutsioon palub tal hüvitada 119 507,90 euro suuruse summa viieteistkümne päeva jooksul alates nimetatud otsuse kättesaamisest; vastasel juhul määrab ta täitmisele pööramise.

Otsus:      Kustutada kohtuasi F‑50/10: De Roos‑Le Large vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Pooled kannavad kohtukulud vastavalt nendevahelisele kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)