2021 m. sausio 19 d. Amtsgericht Lennestadt (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG / NW

(Byla C-30/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Lennestadt

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Atsakovas: NW

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 1 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad į jos taikymo sritį patenka teismo procesas, kurį prieš fizinį asmenį, kurio gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, pradėjo valstybinė bendrovė, siekdama išieškoti baudžiamojo pobūdžio rinkliavą už neteisėtą naudojimąsi apmokestinamu keliu?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).