Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Pécsi Törvényszék (Maďarsko) dne 25. listopadu 2020 – Tolnatext Bt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-636/20)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Pécsi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Tolnatext Bt.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 22 odst. 6 a článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie1 , vykládána v tom smyslu, že celní orgán, který nemá postavení soudu, musí zaručit právo být vyslechnut v řízeních zahájených jak z úřední povinnosti, tak na návrh?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).