Personaldomstolens beslut av den 12 december 2012 - Ghigna mot Kommissionen

(Mål F-27/12)()

Rättegångsspråk: italienska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 184, 23.06.2012, s 22.