2021 m. kovo 17 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Harman International Industries / AB SA

(Byla C-175/21)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Harman International Industries

Atsakovė: AB SA

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 36 straipsnio antrasis sakinys, siejamas su 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo1 15 straipsnio 1 dalimi ir Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antruoju sakiniu, turi būti suprantamas kaip draudžiantis valstybių narių nacionalinių teismų jurisprudenciją, pagal kurią teismai:

-    tenkindami prekių ženklo savininko reikalavimus uždrausti įvežti, išleisti į rinką, siūlyti, importuoti, reklamuoti Europos Sąjungos prekių ženklu pažymėtas prekes ir nurodyti pašalinti šias prekes iš rinkos arba jas sunaikinti,

-    priimdami sprendimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje dėl Europos Sąjungos prekių ženklu pažymėtų prekių sulaikymo,

sprendimų tekste nurodo „daiktus, kurie nebuvo išleisti į Europos ekonominės erdvės rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu“, ir dėl to nustatyti, su kuriais ES prekių ženklu pažymėtais daiktais yra susiję sprendimuose nustatyti nurodymai ir draudimai (t. y. nustatyti, kurie daiktai nebuvo išleisti į Europos ekonominės erdvės rinką paties prekių ženklo savininko ar jo sutikimu), turi (remiantis bendrąja sprendimo formuluote) vykdymo institucija, kuri, tai nustatydama, remiasi prekių ženklo savininko pareiškimais arba jo pateiktomis priemonėmis (be kita ko, informatikos priemonėmis ir duomenų bazėmis), o galimybė ginčyti šias vykdymo institucijos išvadas bylą iš esmės nagrinėjančiame teisme nesuteikiama arba ją riboja atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje ir priverstinio vykdymo procedūroje suteikiamų teisių gynimo priemonių pobūdis?

____________

1 OL L 154, 2017, p. 1.