2011. március 23-án benyújtott kereset - ZZ kontra Tanács

(F-30/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Velardo)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2008. január 1-jétől 2008. december 31-i terjedő időszakra vonatkozó értékelő jelentésének megsemmisítése, valamint az állítólag őt ért kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008-ra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést és kötelezze az alperest az okozott - ideiglenesen 5 000 euróra becsült - kár megtérítésére, melynek pontos összege az eljárás során kerül megállapításra, valamint a vagyoni és nem vagyoni kár után 6,75 %-os kiegyenlítő és késedelmi kamat megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

____________