Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 februarie 2013 – Pepi/ERCEA

(Cauza F-33/12)1

(Funcţie publică – Agenţi contractuali – Agenţi contractuali auxiliari – Recrutare– Încadrare în grad cu ocazia recrutării – Articolele 3a, 3b și 86 din RACA – ERCEA – Norme interne de încadrare în grad a agenților contractuali)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jean Pepi (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârâtă: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) (reprezentanți: Oliván Avilés și G. Bambara, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare în parte a contractului reclamantului încheiat cu ERCEA, în ceea ce priveşte încadrarea acestuia la gradul AD 10

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind vădit nefondată.Domnul Pepi suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare.Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.